top of page

Tips voor de juiste opbouw van een steiger om deze nadien gemakkelijk met krimpfolie te kunnen bekleden

Wikkelittm krimpfolie is een veelzijdige bekleding voor alle types van steigers, wat de vorm of grootte ook is. De tips op deze pagina kunnen je echter helpen om krimpfolie op een heel eenvoudige en efficiënte manier een professionele look te geven.  Een goede voorbereiding is alles. De opgesomde tips dienen dan ook geïnterpreteerd te worden als een algemene leidraad bij het plaatsen van een steiger met krimpfolie. Toch is het belangrijk, zoals met alle soorten steigerbekleding, van advies en begeleiding te vragen aan een professionele en gekwalificeerde steigerbouwer, dit om er zeker van te zijn dat de steiger de bijkomende windbelasting, na bevestiging van de krimpfolie, weerstaat!
Inleiding

De steiger dient te voldoen aan alle wettelijke bepalingen, voorschriften en keuringen van de europese standaard (BS EN 12811-1) en heeft betrekking op alle steigertypes. Het lijkt vanzelfsprekend, maar krimpfolie dient altijd over het geheel een onderstructuur te hebben waar de folie aan bevestigd kan worden. Je zou verbaasd zijn mocht je weten hoe vaak ons gevraagd wordt om folie te plaatsen zonder enige aanwezigheid van een  onderstructuur...

Volledige toegang, inclusief leuningen, is nodig op elk deel van de steiger die ingepakt moet worden met krimpfolie. De steiger moet compleet zijn èn gekeurd voorafgaand aan het plaatsen van de krimpfolie. Het is de verantwoordelijkheid van de klant/steigerbouwer om te verzekeren dat de steiger ontworpen en gebouwd is om de bijkomende windbelasting te kunnen opvangen. Dit is zowel bij steigerdoeken als krimpfolie het geval.

Uitstekende delen

Los van een grote impact op esthetisch vlak, zal een steiger met veel uitsteeksels de installatie van de krimpfolie veel vertragen. Het zal bijzonder lastig zijn om de folie mooi recht te hangen, en alhoewel het uitsnijden rondom uitsteeksels eenvoudig is , zal de dichting achteraf moeilijk en tijdrovend zijn. Anderzijds, een mooie strakke steiger met bijkomende krimpfoliebuizen kan de dagelijkse plaatsingshoeveelheid veel versnellen. De hoeveelheid krimpfolie die op één dag geplaatst kan worden heeft een invloed op de prijs.

Dwarsliggers

Dwarsligger moeten in hetzelfde vlak liggen als het "hoofdgeraamte" van de steiger. Hoewel het mogelijk is om rond uitstekende dwarsliggers te werken, is dit iets tijdrovends, en het resultaat zal ook minder netjes zijn. Bovendien, zelfs al wordt er vlot folie geplaatst rond een uitstekende dwarsligger, dan nog zal  het moeilijk zijn om een perfecte dichting te bekomen.

Handgrepen/leuningen

Ook deze dienen in lijn te zijn met de basis van de steiger. Soms wordt een leuning gebruikt waar een horizontale las tussen twee folies nodig is.

Bekledingsbuizen

Op ieder verdiep van de steiger dient, indien mogelijk, een speciaal voor de krimpfolie bestemde extra bekledingsbuis geïnstalleerd te worden, dit ziet er veel mooier uit en houdt de folie weg van de steigerrosetten en -klemmen. Hoewel de folie -eens gekrompen tot trommelhard- zich mooi sluit rond de steigerklemmen, is na verloop van tijd , en in heel winderige omstandigheden het risico op gaten ter plaatse van klemmen , veel groter. Hoewel deze gaten gemakkelijk hersteld kunnen worden door middel van krimpfolietape, kan deze buis die extra gaten helpen voorkomen! 

Dichtingsrok

Een dichtingsrok is nodig voor projecten die totale afdichting vragen. Het is bijzonder belangrijk dat de steigerstructuur in lijn is, en uitsteeksels tot een minimum herleid zijn. Er moet een steigerbuis geplaatst worden parallel en zo dicht mogelijk bij de grond. Aan deze buis wordt het grootste stuk krimpfolie vastgemaakt. Een krimpfolierok zal dan tegen deze onderste buis gelijmd worden en gelast tussen deze buis en de  bodem/muur.

Een alternatieve techniek bestaat uit steigerplanken die op de grond geplaatst worden, en waar de steiger op rust. De krimpfolierok kan dan vastgemaakt worden aan deze planken op grondniveau en zo wordt een efficiënte finale dichting bekomen.

Horizontale lassen in krimpfolie

Het merendeel van de krimpfolie wordt geleverd op rollen van 7 m breed op 15 m lengte. Hoewel deze in eender welke richting kan opgehangen worden, is het de gewoonte de 7 m te gebruiken om drie verdiepen van de steiger te bedekken. We raden af om meer dan drie verdiepingen met één stuk folie te bedekken. Voor sommige projecten kan het zelfs beter zijn om dit te verminder tot 2 of zelfs slechts één verdiep, dit bij opstelling in een omgeving met extreem veel wind.

Wanneer een  steiger die  bekleed moet worden hoger is dan 6 meter, zal het dus nodig zijn om een horizontale las tussen de verschillende stukken krimpfolie te maken. De sterkste manier om dit te doen is door middel van een dubbele steigerbuis op de hoogte waar deze las nodig is, ongeveer iedere 6 meter. De dubbele buizen moeten dicht en parallel bij elkaar geplaatst worden, een tussenruimte van 5 tot 10 cm is ideaal. Soms wordt de dubbele buis van de handrail gebruikt om deze horizontale las uit te voeren. Dit kan, maar omdat de tussenruimte daar meestal 47 cm uit elkaar ligt kan dit leiden tot gebruik van meer krimpfolie dan noodzakelijk. Op deze manier wordt elk deel krimpfolie afzonderlijk vastgemaakt aan de steiger waarbij het éne deel het onderliggende deel overlapt. (zoals dakpannen op een dak)

Waar wens je dat de krimpfolie eindigt ?

Krimpfolie dient vastgemaakt te worden opdat deze gekrompen kan worden tot een trommelhard geheel. Installeer een horizontale ligger op het punt waar je wil dat de krimpfolie eindigt.

TIJDELIJKE DAKSTRUCTUREN

Krimpfolie kan gebruikt worden voor tijdelijke daken, zowel voor bescherming tegen regen als om de omgeving niet te vervuilen door de werken binnen het project.  Om een tijdelijk dak in krimpfolie te maken dien je rekening te houden met de volgende punten:

Algemeen :

Elk steigerdak moet op die manier gebouwd worden dat er voldoende helling op het dak zit, om regenwater op een vlotte manier te laten aflopen. De minimale hellingsgraad moet minstens 10 % bedragen. Bij de installatie van het tijdelijk dak met krimpfolie zal het nodig zijn dat de plaasters de bovenkant van het  dak kunnen betreden. Om deze reden is het belangrijk dat er een handrail rondom het dak geplaatst wordt. De handrail voorziet in bescherming voor de plaatser en laat de plaasters toe om een veiligheidslijn tussen de handrails te plaatsen indien dit nodig mocht zijn . Een handrail rondom de dakrand zorgt niet voor problemen bij installatie van de krimpfolie. Dit komt omdat we altijd aanbevelen om eerst de zijkanten van de structuur te bekleden en daarna pas de krimpfolie op het dak. Door deze te laten overlappen met 30 cm betekent dit dat deze slechts weinig dienen ingesneden te worden op de plaats van de handrails. Daaruitvolgend, wanneer de dakfolie uitgerold wordt, dient het de zijkanten opnieuw te overlappen met zo'n 30 cm.Ook dit dient dan maar heel weinig ingesneden te worden aan de zijkanten. De folie van het dak en deze van de zijkanten worden door middel van warmte aan elkaar gelast. Tot slot wordt een tape gebruikt om de folie ronde elke verticale buis van de handrail te dichten.

Hoe groot is je tijdelijk dak ?

1. Kleine daken tot 5 m breed:

Voor kleine daken waar je makkelijk aan kan via de onderkant is het niet nodig om bijkomende steigerplanken op de dakstructuur te leggen. Dit geld eveneens op de plaatsen waar een luifel nodig is over het bovenste steigerverdiep. Zolang de plaasters toegang hebben tot de onderkant van deze luifel vanop een beplankt verdiep zijn er geen bijkomende planken op deze luifel nodig.

2. Halfgrote daken

Indien mogelijk moeten halfgrote tijdelijke daken volledig beplankt worden. Dit laat toe dat de plaatser vlot toegang heeft tot elk deel van het dak en het gemakkelijk is om de lassen uit te voeren , en het volledige dak te krimpen tot een trommelhard geheel. Bijkomend zorgen de planken ervoor dat de steigerfolie eenvoudig en snel kan vastgemaakt worden. Eens de krimpfolie over het volledige dak is uitgevouwen, zal de plaatser om de één tot twee meter, een bevestigingslat monteren.Daarom is het belangrijk dat deze planken goed en veilig vastgemaakt zijn aan de dakstructuur, zodat deze bij harde wind niet wegwaaien.

3. Grote daken

Wanneer het niet mogelijk is het tijdelijke dak volledig te beplanken, ( bv door gewichtsbeperking) dan is het nodig om min elke 2 meter 2 of 3 steigerplanken naast elkaar over de gehele breedte van het dak te plaatsen.

U heeft een opdracht ?

Zink 1 & 3

9820  Merelbeke 

Belgium

tel: +32 9 336 14 82

fax: +32 9 336 14 82

info@wikkelit.be

DIENSTEN
PRODUKTEN
  • Instagram Social Icon
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
Award Best of Industry
bottom of page